سهم شرکت‌های هواپیمایی خارجی در بازار حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ایران

اویانیوز | علیرضا منظری: شرکت‌های هواپیمایی خارجی علاوه بر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بر مبنای مفاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه خدمات هوایی در

Read more