نامه سرگشاده کنترلرهای ترافیک هوائی فرودگاه مهرآباد به وزیر راه

اویانیوز | کنترلرهای فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران طی نامه‌ای از مشکلات شخصی و سیستمی شغل خود به محمد اسلامی،

Read more